Yapay Zeka Teknolojisi Eğitime Katkı Sağlar mı?

Yapay Zeka Teknolojisi Eğitime Katkı Sağlar mı?

Artık yapay zeka teknolojisi geri dönülemez bir şekilde insan hayatının önemli bir parçası haline geldi. O kadar fazla şey üretiyoruz ve o kadar fazla şey tüketiyoruz ve yapılması gereken o kadar fazla şey var ki, onları yalnızca kendi zihinlerimiz ve yöntemlerimiz ile çözemiyoruz. Ama insanlık olarak talep ettiğimiz hız ve verimlilik çok yüksek, dolayısıyla teknolojik gelişmeler de bu amaçlara nasıl daha kolay şekilde ulaşabileceğimiz problemini çözebildikleri ölçüde teknolojik gelişme olarak kabul edilebiliyor. Depolarda tuttuğumuz malzemeleri bilgisayarlara saydırıyoruz, kalp atışlarımızı onlara ölçtürüyoruz, kurduğumuz hayalleri görebilmek için dijital tasarım programlarına ihtiyaç duyuyoruz ve istersek, attığımız adımları bile cebimizdeki akıllı telefonlara saydırabiliyoruz. Peli, yapay zeka teknolojisi eğitime nasıl katkı sağlıyor? Ancak ondan önce gelin biraz daha bu kavramı irdeleyelim.

Biz Yaptık, Biz kullanıyoruz

Kısacası, yapay zeka insanlar tarafından yaratıldı; kabul edildi ve her yerde farklı alanlarda yoğunlukla kullanılmaya başlandı. Bu noktadan geri dönülecek gibi de görünmüyor. Artık eğitim alanında da yapay zeka sistemlerinin kullanılması tartışılıyor, bunun için araştırma ve üretim yapan kurumların sayısı gittikçe artıyor.  Önümüzdeki yıllarda, bir “öğretmen”in iş tanımının ve faaliyet alanının, yapay zeka teknolojisinin eğitimde yaygın kullanımıyla neredeyse tamamen değişeceği konuşuluyor. 

Yapay zeka sistemleri bazı insanlarda korku uyandırmakta, bazı insanlarda ise özellikle eğitimde canlı bir öğretmenin yerini tutamayacağı fikrini uyandırıyor. Bu kaygıların kimilerinin haklı nedenleri var, kimi fikirler de doğru kabul edilebilir. Fakat yapay zekanın eğitimde kullanımının toplumsal eğitimi anlama ve uygulama biçimimize tamamen farklı bir boyut getirebileceği gerçeği de önümüzde duruyor. 

Kolay Farklılaştırılabilen, Kişiselleştirilebilen Eğitim

Bilgisayarlar insanların kendilerinde saklayamayacağı kadar çok bilgiyi barındırıp, onları işleyemeyeceği kadar hızlı bir şekilde işleyebilirler. Bu bir öğretmenin her öğrencisinin kişisel, bilişsel durumuna göre eğitim materyali hazırlama ihtiyacını büyük ölçüde kolaylaştırabilir.  Öğretmen bu noktada, tek başına bile çok daha büyük ölçekli eğitim planlamalarını tasarlayabilen, öğrettiği bilgiyi derinleştirmeye ve insanileştirmeye odaklanan bir kişi olabilir. 

Sınıflara ve Sınırlara Sığmayan Eğitim

Yapay zeka araçları eğitim sistemlerinde yerlerini aldıktan sonra bunların kullanımını okullardan evlere taşımak da kolay olacaktır. Kendilerine aktarılan bilgi sayesinde her öğrencinin bilgi seviyesini ölçebilen yapay zeka programları, her yerde kolayca ulaşılabilen ve dünyadaki her öğrencinin faydalanabileceği platformlar haline gelebilir. 

 Unutmamak gerekir ki yapay zeka tekerlek, çakmak, yazı gibi insan aygıtıdır. İnsanların ürettiği aygıtları, insanlar kullanır ve yaşam alanlarını, yaşam biçimlerini geliştirirler. Yapay zekanın da durumu aynı ve tüm bilişsel becerisiyle bizim ondan faydalanmamızı bekliyor…