Uzaktan Eğitim Öğrenciler İçin Kolaylık Sağlıyor mu?

Uzaktan Eğitim Öğrenciler İçin Kolaylık Sağlıyor mu?

Pandemi koşullarının tüm dünyada etki göstermesiyle birlikte uzaktan eğitim uygulamaları da aynı şekilde yaygınlaştı. Sokakların insan trafiğine pek çok yerde kapatıldığı gibi okullar da güvenlik amacıyla kapatıldı. Bu süreçte öğrenciler eğitimlerine evden devam etmek zorunda kaldılar. Online derslerle birlikte video ders içerikleri eğitim hayatının vazgeçilmezleri haline geldi. Uzaktan eğitim süreci beraberinde bu gibi bir sürü değişikliği getirdi. 

Evden çalışma düzeni, birçok sektörde yeni çalışma yöntemlerinin gelişmesini sağladı ve dönüştürdü. Belki de bu deneyim sebebiyle artık ofis çalışmasının önemi daha da azalabilir gibi görünüyor. Benzer bir etkinin eğitim alanında da yaşanabileceği düşünülebilir. Bu koşullarda akla gelebilecek pek çok soru oluyor elbette... Uzaktan eğitim klasik eğitimin yerini tutabilir mi? Okul binaları gerekli midir? Teknoloji sayesinde gelecekte herkes kendi kendinin öğretmeni mi olacak? Önümüzdeki yıllarda bunu hep birlikte göreceğiz.

Uzaktan Eğitimin Faydaları

Farklılıkları, alışılması gereken durumları olsa da uzaktan eğitim öğrencilere bazı açılardan önemli faydalarda bulunmuştur. Ayrıca öğrenme sürecine katılmakta zorlanan, çalışan kişilerin eğitim faaliyetlerine daha aktif katılabilmesinin de önünü açmıştır.

Bunlardan biri kullanılan dijital aygıtların çeşitliliği sebebiyle farklı öğrenim tekniklerinin uygulanabilmesidir. E-learning adı verilen uzaktan öğretim sistemlerinde bu konuda çok yaratıcı olunabilir. Örneğin; interaktif videolarla bilgiler daha iyi kavratılabilir, eğitici oyunlar sayesinde eğitim daha eğlenceli ve sade hale gelebilir, ilgi çekici görsellerle sınavlar daha keyifli hale getirilebilir.

Uzaktan eğitim mekandan bağımsız bir süreç haliyle. Bu şekilde zaman kısıtlamalarının önündeki engel kalkmış bulunuyor. Öğrenci ve öğretmenlere uygun zamanlar klasik eğitime göre daha kolay ve esnek bir biçimde belirlenebiliyor. Mekan kısıtlamasından azade oluşu uzaktan eğitimi şehirler, ülkelerarası bir platforma da koyabilmektedir. Örneğin bir yurt dışı üniversitesi eğitim programına rahatlıkla Ankara’dan katılabilirsiniz. 

Herkese Göre Eğitim

Uzaktan eğitimde sağlanabilen çeşitlilik sayesinde eğitimin kişiselleştirilmesi daha kolay hale gelir. Ölçütler artık sınıflar, bölümler şeklinde değil tek tek kişiler temel alınarak belirlenebilmektedir. Ayrıca eğitim maliyeti de yüksek oranda düşeceğinden her gelir seviyesinden insanın daha kolay ulaşabileceği eğitim olanakları yaratılabilmektedir. Bunlarla birlikte fiziksel olarak engelli öğrencilerin derslere katılımı büyük ölçüde kolaylaşmaktadır. 

Kişilerin kendilerini disipline etmeleri gerekliliği, teknik yetersizliklerin olabilmesi gibi bir dizi zorluğa sahip olsa da uzaktan eğitim, eğitim alanında büyük bir yenilik yaratmıştır. Her alanda olduğu gibi zorlukları da aşılabilir ve kişileri ileri taşıyabilir düzeydeki aşamalar gibi görünüyor. Bunları aşmayı bilirsek neden olmasın, neden uzaktan eğitim öğrencilere kolaylık sağlamasın?