Motivasyon Eksikliği Nedir?

Motivasyon Eksikliği Nedir?

Herhangi bir işi yapmaya duyulan aşırı isteğe motivasyon denir. Bireyler kendilerini tatmin edecek bir işi yapacağı süreçte kendilerini motive ederek yaptıkları işten verim ve başarı elde ederler. Yapılması gereken her iş sürecinde insanlar için gerekli içsel dürtüyü motivasyon sağlar ve bu sayede bireyler belli bir amacı gerçekleştirmeye istekli olurlar. Motivasyon eksikliği ise tüm bu süreçlerin tam tersidir. Bireyler bir işi yapacağı sırada o işi yapmak için isteksiz olurlar. Bu isteksizlik tamamen motivasyon eksikliği ile alakalıdır. Motivasyon eksikliği kısaca bireyleri hedeflerine ulaştırmaktan alıkoyan en büyük etmenlerden biridir.

Öğrencilerde Motivasyon Eksikliği

Motivasyonu yüksek öğrenciler derslerinde daha başarılı olurken motivasyonu düşük öğrencilerin ders başarısı da nispeten düşüktür. Motivasyonu eksik öğrenciler dersi dinleme ve anlama konusunda güçlük çekebilir ve dolayısıyla sınavlarında başarısız olabilirler. Öğrenciler ders çalışma ya da test çözme konusunda hedeflerini gerçekleştirmek için yeterli istek ve ilgiye sahip olmayabilir. Bunun birden fazla sebebi vardır. Plansız olmaz, ne istediğini bilememek, aile içindeki olumsuz süreçler, dikkat eksikliği motivasyon eksikliğine sebep olabilir. Ayrıca öğrenciler çok istedikleri ve çok çalıştıkları halde sınavlarda istediği notu alamadıklarında motivasyon eksikliği yaşayabilirler. 

Motivasyon Eksikliği Nasıl Giderilir?

Öğrencilerin motivasyonlarını yeniden kazanabilmeleri için öğretmenlerinin ve velilerinin öğrenciye destek olması çok önemlidir. Özellikle aileler, sınavlarda düşük not alan öğrencilerini, yüksek not alan diğer öğrencilerle kıyaslamamalı ve bu sürecin gayet olağan olduğunu ona hissettirmelidir. Sürekli başkalarıyla kıyaslanan öğrenci motivasyon eksikliği yaşayarak kendini suçlu hissedebilir.

Elbette öğrencinin başarılı olmak konusunda istekli olması kendi motivasyonu için çok önemlidir. Öğrenciler kendilerine derslerde neden başarılı olması gerektiğini hatırlatabilir ve hedeflerine odaklanabilirler. Ayrıca sadece ders çalışmaya odaklanan öğrenciler bir süre sonra bu durumdan sıkılabilir. Motivasyonu tetikleyen en önemli unsur ödüldür. Öğrenciler herhangi bir sınavda yüksek bir puan aldıkları zaman kendilerini ödüllendirebilirler. 

Motivasyon eksikliği, başarının en büyük düşmanıdır diyebiliriz. Eğer öğrenciniz motivasyon eksikliği çekiyorsa onunla konuşabilir, onu anlamaya çalışabilir ya da rehber veya sınıf öğretmeni ile iletişime geçebilirsiniz. Öğrenciyi gözlemlemek, onun başarısına katkı sağlamak kendisi kadar velilerin ve öğretmenlerin de sorumluluğudur.