Bilgisayar Destekli Eğitim Nedir?

Bilgisayar Destekli Eğitim Nedir?

Bilgisayar destekli eğitim, adından da rahatlıkla anlaşılabileceği üzere, eğitim-öğretim süreci içerisinde bilgisayarların dahil edilmesiyle ortaya çıkmış bir kavramdır. Daha doğrusu bir yöntemdir; eğitimde yeni metodlardan biridir. Tüm üretim ve tüketim biçimlerimizi değiştiren teknolojik gelişmelerin getirdiği, eğitimdeki yeniliklerin en yaygınlaşmış olanlarından da biridir. 

Bilgisayar destekli eğitimde, eğitim sürecinde kullanılacak olan eğitsel içeriklerin kullanımı veya eğitim faaliyetleri bilgisayarlar sayesinde gerçekleşmektedir. Kısaca BDE olarak da isimlendirilen bu yöntem, ilk olarak ABD’de, 1950’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Tabii en başlarda yalnızca teknolojik olarak en gelişmiş üniversitelerde kullanılabilen bu metot, zaman geçtikçe ve bilgisayarlar gelişip yaygınlaştıkça daha da fazla kullanılabilir hale gelmiştir. Türkiye’de 1980’li yıllarda başlayan bu süreç, dünya çapında dijitalleşmenin artmasıyla çok daha yaygınlaşmıştır. 

Bilgisayarlı Eğitim Süreci

Bilgisayarlar onlara insanların tanımladıkları rollere göre işlevsel hale gelebilirler. Dolayısıyla eğitim-öğretim sürecinde, bazı durumlarda öğretici, bazı durumlarda aracı rolünü üstlenirler. Öğrenciler bilgisayarlar sayesinde kendi içeriklerini hazırlayabilirler veya önceden hazırlanmış eğitim programları sayesinde eğitim faaliyetlerine katılabilirler. 

Neden Bilgisayarlı Eğitim Kullanılsın ki?

Bilgisayarlı eğitimin en çok tercih edilen biçimlerinden biri de eğitsel içerikli bilgisayar oyunlarının kullanımıdır. Bu oyunlar, öğrenilmesi gereken bilgileri hem kolay anlaşılabilir hem de eğlenceli hale getirirler. Bu şekilde öğrenme süreci bir dersten çok, bir deneyim haline dönüşür ve akılda kalma olasılığı çok daha fazla artar. Peki Games de, benzer bir yaklaşımla oluşturulmuş bir eğitsel oyun platformudur. Ücretsiz olarak üye olabildiğiniz bir platform olarak reklamların olmadığı ve kullanıcıların geri bildirimleriyle geliştirebildikleri eğitici oyunlar tasarlamaktayız. Daha fazlasını öğrenmek ve oynamaya, öğrenmeye başlamak için hemen bir hesap alabilirsiniz.

Bilgisayar destekli eğitimin birkaç farklı amacı ve sonucu var. Normal şartlarda öğrencilerin derslere motivasyonunu sağlamak kolay olmayabiliyordu. Fakat bilgisayarların eğitimde kullanılması, daha interaktif bir eğitim deneyimi sağladığı için öğrencileri gerek motivasyon gerek performans açısından daha yüksek bir seviyede tutmakta faydalı oluyor. Ayrıca erken yaşta bilgisayarlarla iletişim kuran çocuklar, günümüz dünyasına daha hazırlıklı giriyor ve makinelere komut vermeyi, onları anlayabilmeyi, bilgisayarlardaki programların nasıl çalıştığını daha kolay kavrayabiliyor.